Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2500017 giây)
Organisational behaviour on the Pacific rim
Thông tin xuất bản: North Ryde NSW : McGrawHill Australia , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780074716588
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Organizational Behavior : essentials
Tác giả: Mcshane Steven L,
Thông tin xuất bản: : McgrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780073255620
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục