Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.7400011 giây)
The Agile Manager's Guide to Understanding Financial Statements
Tác giả: Straub Joseph T,
Thông tin xuất bản: : Velocity Business Publishing , 1998
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0965919358
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17128 Định dạng: PDF
The agile manager's guide to understanding financial statements
Tác giả: Straub Joseph T,
Thông tin xuất bản: Bristol Vt : Velocity Business Pub , 1997
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0965919358
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45497 Định dạng: PDF
The rookie manager : a guide to surviving your first year in management
Tác giả: Straub Joseph T,
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 0814470602
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 86851 Định dạng: PDF
The agile manager's guide to motivating people
Tác giả: Straub Joseph T,
Thông tin xuất bản: Bristol Vt : Velocity Business Pub , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN: 0965919366
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 149182 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục