Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.7299544 giây)
Nghi lễ và lễ hội của cacstoocj người thuộc nhóm Malayo - Polynesian ở Việt Nam
Tác giả: Tô Đông Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2011
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786045000618
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghi lễ và âm nhạc trong nghi lễ của người Jrai
Tác giả: Tô Đông Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc , 2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047023356
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thiết kế sơ đồ trực quan với Microsoft Visio 2010
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quản trị Window Server 2008. Tập 1
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.4476
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Khai thác một số dịch vụ Cloud Computing
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Hướng dẫn triển khai máy ảo
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quản trị Window Server 2008. Tập 2
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.4476
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục