Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.4062923 giây)
Toward a cognitive semantics. Volume II, Typology and process in concept structuring
Tác giả: Talmy Leonard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262284677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toward a cognitive semantics. Volume I, Concept structuring systems
Tác giả: Talmy Leonard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262284669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toward a cognitive semantics
Tác giả: Talmy Leonard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục