Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3906298 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Tenev Stoyan
Corporate governance and enterprise reform in China : building the institutions of modern markets
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank ; and the International Finance Corporation
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 0821351362
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 39536 Năm XB: 2002 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục