Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7500487 giây)
Trắc địa quy hoạch đường và đô thị
Tác giả: Vũ Thặng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Trắc địa xây dựng (Tài liệu sử dụng trong các trường kỹ thuật)
Tác giả: Vũ Thặng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 526.109
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Trắc địa xây dựng thực hành
Tác giả: Vũ Thặng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 526.9024624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục