Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.5900121 giây)
The mind map book : how to use radiant thinking to maximize your brain's untapped potential
Tác giả: Buzan Tony,
Thông tin xuất bản: New York : Dutton , 1994
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0525939040
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 48545 Định dạng: PDF
The Power of Verbal Intelligence
Tác giả: Buzan Tony,
Thông tin xuất bản: : Perfectbound , 2002
Ký hiệu phân loại: 153.83
ISBN: 0007150202
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 62201 Định dạng: PDF
Lập sơ đồ tư duy
Tác giả: Buzan Tony,
Ký hiệu phân loại: 153.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 45114 Định dạng: PDF
Sơ đồ tư duy trong kinh doanh cách mạng hoá tư duy và lề lối kinh doanh của bạn = mind maps for business
Tác giả: Buzan Tony,
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục