Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 37 kết quả (0.029955 giây)
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 690.0684
 
Thực tập kỹ thuật (kinh tế xây dựng)
Tác giả: Trương Công Thuận
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 692.5
 
Tham quan công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 624
 
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 690.0684
 
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 690.0684
 
Tham quan công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 690.0684
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 690.0684
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 690.0684
 
Tổ chức và quản lý thi công công trình chi cục thuế quận 8
Tác giả: Lê Duy Thuận
Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 690.068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục