Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.2499561 giây)
Quản trị chiến lược
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100277 Định dạng: PDF
Quản trị chất lượng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94296 Định dạng: PDF
Quản trị chất lượng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110012 Định dạng: PDF
Quản trị chất lượng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111251 Định dạng: PDF
Chính sách và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày tại Tp.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.476853
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113635 Định dạng: DOCX
Quản trị chất lượng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 131902 Định dạng: PDF
Quản trị chất lượng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148542 Định dạng: PDF
Cơ học đất : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8035 Định dạng: RAR
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục