Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.2500011 giây)
Cơ học đất : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8035 Năm XB: 2004 Định dạng: RAR
Giáo trình marketing ngân hàng
Thông tin xuất bản: TPHCM, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 332.10688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 79371 Năm XB: 2012
Tâm lý học quản trị kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142472 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Quản trị ngân hàng thương mại
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 72706 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4741 Năm XB: 2000
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9444 Năm XB: 2004
Cơ sở thiết kế máy xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2937 Năm XB: 2002
Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân sự tại công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 48108 Năm XB: 2011
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95786 Năm XB: 2014 Định dạng: PDF
Nâng cao chất lượng đào tạo các nghị quyết trung ương trên địa bàn quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120225 Năm XB: 2018 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục