Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.8905476 giây)
Cơ học đất : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8035 Định dạng: RAR
Tâm lý học quản trị kinh doanh
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142472 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong môi trường ERP tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa ...
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân sự tại công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình marketing ngân hàng
Ký hiệu phân loại: 332.10688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 79371 Định dạng: PDF
Quản trị ngân hàng thương mại
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 72706 Định dạng: PDF
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở thiết kế máy xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95786 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục