Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.6999502 giây)
Giáo trình bóng đá : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2007
Ký hiệu phân loại: 796.334
Giáo trình Luật thương mại quốc tế . Phần 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2017
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145188 Định dạng: PDF
Giáo trình Luật thương mại quốc tế . Phần 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2017
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN: 9786049556906
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145189 Định dạng: PDF
Giáo trình Luật thương mại quốc tế . Phần 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2016
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN: 9786048682545
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Diện mạo văn hóa tín ngưỡng và lễ hội dân gian Trà Vinh
Tác giả: Trần Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóaThông tin , 2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045001165
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình lý thuyết và bài tập JAVA
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10386 Định dạng: RAR
Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: lý thuyết và thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2018
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9786047917730
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán tài chính căn bản lý thuyết và thực hành : sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lập, đọc, phân tích và kiểm tra báo cáo tài chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 9786047916429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập
Thông tin xuất bản: H : Tài chính , 2009
Ký hiệu phân loại: 174.965745
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1

Truy cập nhanh danh mục