Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.3905427 giây)
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Kim Dung,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6399 Định dạng: PDF
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Kim Dung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị nguồn nhân lực = Human Resource Management
Tác giả: Trần Kim Dung,
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 72701 Định dạng: PDF
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Kim Dung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại techcombank-chi nhánh Hồ Chí Minh / rần Thị Kim Dung; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120770 Định dạng: PDF
Giáo trình Pencak Silat : dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2003
Ký hiệu phân loại: 796.815
Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hoá học
Tác giả: Trần Kim Tiến,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2007
Ký hiệu phân loại: 542.10289
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19301 Định dạng: PDF
Giáo trình Hóa lý : dùng cho sinh viên ngành môi trường
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt , 2002
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45838 Định dạng: PDF
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông...
Tác giả: Trần Kim Chung,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục