Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.7199933 giây)
Chuyện ăn uống của người bình dân Sóc Trăng, nhìn từ góc độ văn hóa dân gian
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786049440397
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa dân gian phi vật thể huyện Ngã Năm - Sóc Trăng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027697
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047845279
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Trò chơi dân gian ở Sóc Trăng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047010639
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049027413
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Diện mạo văn học dân gian Khơ Me Sóc Trăng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049027444
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047866946
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa dân gian Khmer miệt Ba Thắc - Hậu Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047028412
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Đặc trưng bánh dân gian Nam Bộ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 2016
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786047849376
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047848850
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục