Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.0300006 giây)
Lịch sử nghệ thuật phương Tây
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 709
 
Hình khối cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
Trang trí cơ bản 2 : cơ sở tạo hình 2
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 745
 
Tin học chuyên ngành 2 (phần cơ bản)
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.693
 
Lịch sử mỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 709.597
 
Tin học chuyên ngành 2 (phần cơ bản)
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.693
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà hàng đại cồ của công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Nguyễn Tuấn đến năm 2020
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư xây dựng và vật liệ...
Tác giả: Trần Nguyễn Phương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn huyện Hóc Môn và đề...
Tác giả: Hồ Thị Thanh Thảo
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 628.44
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố Hồ Chí...
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 657.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục