Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7300552 giây)
Tìm hiểu quy trình kiểm toàn khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99524 Định dạng: PDF
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221523 Định dạng: PDF
Cầu tiền và chính sách tiền tệ ở Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục