Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 161 kết quả (0.4218455 giây)
Các thể loại báo chí chính luận
Tác giả: Trần Quang,
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142302 Định dạng: PDF
Kỹ thuật viết tin
Tác giả: Trần Quang,
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142347 Định dạng: PDF
Làm báo lý thuyết và thực hành
Tác giả: Trần Quang,
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142349 Định dạng: PDF
Nguyên lý và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ
Ký hiệu phân loại: 610.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Từ điển kiến trúc và xây dựng Anh - Việt, Việt - Anh
Tác giả: Trần Quang,
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa , 1998
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh / Trần Quang Ngọc; Nguyễn Huy Hùng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 20560 Định dạng: PDF
Quang học : giáo trình
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46110 Định dạng: PDF
Cấu trúc máy vi tính
Tác giả: Trần Quang Vinh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Thuốc bảo vệ thực vật
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 1999
Ký hiệu phân loại: 632.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết về lợi thế so sánh
Tác giả: Trần Quang Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội , 2000
Ký hiệu phân loại: 380.1352
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục