Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.7900144 giây)
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý
Ký hiệu phân loại: 658.4038011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình văn học Việt Nam : Dành cho sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2017
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786040095640
Bộ sưu tập: Văn học
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10018 Định dạng: PDF
Phức chất phương pháp tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc
Tác giả: Trần Thị Đà,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Khảo sát văn hóa truyền thống Mường Đủ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại , 2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049306136
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Khảo sát truyền thống văn hóa Đông Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045014851
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản
Thông tin xuất bản: TpHCM : Nông nghiệp , 2006
Ký hiệu phân loại: 664.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142505 Định dạng: PDF
Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản
Thông tin xuất bản: TpHCM : Nông nghiệp , 2016
Ký hiệu phân loại: 664.9
ISBN: 9786046024118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình sinh hóa học động vật
Tác giả: Trần Tố,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp , 2008
Ký hiệu phân loại: 572.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 139039 Định dạng: PDF
Tự động hóa trong công nghiệp với WINCC
Tác giả: Trần Thu Hà,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Hồng Đức , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18547 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục