Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.2187534 giây)
Giải pháp hoàn thiện năng lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty thí nghiệm điện lực TP.HCM đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120922 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng, dự án chất thải nguy hại và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cho tỉnh Bình Dương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135204 Định dạng: PDF
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất rau tại Củ Chi Tp.HCM và đề xuất giải pháp sử dụng chế phẩm NPV...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 632.96
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99376 Định dạng: PDF
Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH trang bị bảo hộ lao động HƯNG THỊNH.
Tác giả: Võ Trần Kiên,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và vây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tiền Giang.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và ứng dụng Gis quản lý cây xanh nhằm bảo vệ môi trường tại quận 7, TPHCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 635.977
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu bảo quản thanh long ruột trắng bằng màng gelatin kết hợp với một số chất có khả năng kháng khuẩn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.17
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117742 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng xả thải ở các xưởng sản xuất trà quy mô trung bình tại địa bàn thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng và để xuất giải pháp quản lý
Thông tin xuất bản: TP Hồ Chí Minh : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118978 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt sông Ba Lai trên địa bàn huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục