Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.899936 giây)
Đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt sông Ba Lai trên địa bàn huyện Giồng Trôm tỉ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Ký hiệu phân loại: 658.311
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101381 Định dạng: PDF
Xử lý tín hiệu số và matlab : giải bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thị trường mở từ lý luận đến thực tiễn : Sách tham khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.114
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phương pháp hiệu quả khai thác tập hữu ích cao cục bộ
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tài chính dành cho người quản lý
Ký hiệu phân loại: 658.152
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật nuôi dê khoa học đạt năng suất và hiệu quả cao
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2016
Ký hiệu phân loại: 636.39
ISBN: 9786046526254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Đông Sài Gòn thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.1522
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục