Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.8100066 giây)
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần Tiếp vận x...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 100074 Định dạng: PDF
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà hàng đại cồ của công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Nguyễn Tuấn đến...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114056 Định dạng: PDF
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của glyphosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy phong tỉnh Bình Thuận
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.7384
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của GlyPhosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận :...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.738498
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá dư lượng của glyphosate trong các trang trại trồng nho huyện tuy phong tỉnh Bình...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.738498
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124412 Định dạng: PDF
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 TP. HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá dư lượng của GLYPHOSATE trong các trang trại trồng nho huyện Tuy Phong tỉnh Bình...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.738498
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120170 Định dạng: PDF
Tính cộng đồng trong văn hóa Nhật Bản
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 306.0952
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hoàn thiện quy trình sản xuất snack lá lốt
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 664.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 101167 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục