Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.4843712 giây)
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24121 Định dạng: RAR
Đánh giá tác động môi trường
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 333.714
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24108 Định dạng: RAR
Bài giảng luật và chính sách môi trường
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24115 Định dạng: RAR
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho các trường Đại học tại Tp. HCM
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4080218
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 44471 Định dạng: PDF
Đánh giá tiềm năng từ mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm ủ biogas quy mô hộ gia đình ở tỉnh An Giang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục