Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.7900335 giây)
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiện
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102273 Định dạng: PDF
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam Phần chung
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145135 Định dạng: PDF
Vi sinh y học : Dùng cho đào tạo cao đẳng y học
Tác giả: Trần Văn Hưng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.9041
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 170065 Định dạng: PDF
Giáo trình văn học Việt Nam : Dành cho sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2017
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786040095640
Bộ sưu tập: Văn học
Giáo trình dược lý học
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140117 Định dạng: PDF
Giáo trình vật liệu may
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10281 Định dạng: PDF
Cơ học chất lỏng kỹ thuật. T.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1996
Ký hiệu phân loại: 532
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 656 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam chất lượng cao trong quá trình hội nhập AFTA
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5960 Định dạng: PDF
Quy trình kiểm toán chi phí tiền lương tại công ty TNHH AFC Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99495 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục