Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.8600399 giây)
Khoáng vật và thạch học công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 691
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Địa kỹ thuật
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 625.732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tính toán thiết kế công trình ngầm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Địa kỹ thuật ứng dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9786048220426
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mạch giám sát cuộc gọi điện thoại
Tác giả: Trần Thanh Nhi,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 7537 Định dạng: PDF
Thiết kế và thi công hệ thống giám sát vườn rau thông qua mạng internet
Tác giả: Trần Thanh Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117117 Định dạng: PDF
Hệ thống giám sát sự kiện để giám sát nhiệt độ và độ ẩm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109793 Định dạng: PDF
Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp niêm yết tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102226 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục