Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.2656267 giây)
Luyện thi chứng chỉ A môn tiếng Anh
Tác giả: Trần Văn Hải,
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Luyện thi chứng chỉ B môn Tiếng Anh
Tác giả: Trần Văn Hải,
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
60 bài luận tiếng Anh thông dụng
Tác giả: Trần Văn Hải,
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Nghiên cứu tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp x...
Tác giả: Trần Văn Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại từ quá trình hoạt đ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109784 Định dạng: PDF
Tính toán thiết kế thủy hải sản Hải Nam công suất 800m3/ngày/đêm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chiến lược xuất khẩu cá tra, cá basa của công ty cổ phần Hùng Vương đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Đồng Tâm Long An đến năm 2020
Tác giả: Trần Hải Nam,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn công đoàn bà rịa Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102182 Định dạng: PDF
Tổng quan về Staphylococcus aureus và đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục