Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.7199585 giây)
Đồ án thiết kế biệt thự
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94289 Định dạng: PDF
Lịch sử kiến trúc Phương Đông
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 720.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 109975 Định dạng: PDF
Lịch sử kiến trúc phương tây
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110108 Định dạng: PDF
Chuyên đề: Kết cấu và trang thiết bị kỹ thuật công trình tiên tiến
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 696
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111187 Định dạng: PDF
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111930 Định dạng: PDF
Đồ án 3 Công trình dịch vụ công cộng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 725.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114561 Định dạng: PDF
Lịch sử kiến trúc phương Đông
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 720.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115678 Định dạng: PDF
Đồ án thiết kế kiến trúc công cộng: giáo dục và y tế
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 725.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119241 Định dạng: PDF
Đồ án công trình dịch vụ công cộng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 725.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119295 Định dạng: PDF
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 120398 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục