Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.2187542 giây)
Tổ chức kinh doanh nhà hàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2003
Ký hiệu phân loại: 647.95068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140803 Định dạng: PDF
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Ký hiệu phân loại: 647.94068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140824 Định dạng: PDF
Luật kinh doanh du lịch
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140812 Định dạng: PDF
Giáo trình tâm lý du lịch : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140826 Định dạng: PDF
Kỹ năng phục vụ bàn - bar : Tài liệu lưu hành nội bộ dùng cho giảng dạy và học tập
Ký hiệu phân loại: 642.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142453 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục