Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.6700033 giây)
Kiểm toán nội bộ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102695 Định dạng: PDF
Kiểm toán nội bộ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 131969 Định dạng: PDF
Kiểm soát nội bộ
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192602 Định dạng: PDF
Kiểm toán hoạt động
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192603 Định dạng: PDF
Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192607 Định dạng: PDF
Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72461 Định dạng: PDF
Kiểm toán báo cáo tài chính
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148513 Định dạng: PDF
Ảnh hưởng của việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 371.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

Truy cập nhanh danh mục