Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.6900535 giây)
Tìm hiểu về câu đố người Việt
Tác giả: Triều Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2010
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Góc nhìn cấu trúc về ca dao và truyện ngụ ngôn
Tác giả: Triều Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội , 2010
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Khảo luận về tục ngữ người Việt
Tác giả: Triều Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội , 2010
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu đồng dao người Việt
Tác giả: Triều Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội , 2010
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Truyện ngụ ngôn Việt Nam : Chọn lọc và bình giải
Tác giả: Triều Nguyên,
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tổng hợp văn học dân gian xứ Huế. Tập 1- Thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn
Tác giả: Triều Nguyên,
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046203476
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tiếng cười từ kho tàng ca dao người Việt
Tác giả: Triều Nguyên,
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046203469
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao và bình giải ca dao
Tác giả: Triều Nguyên,
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046201786
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn nghệ dân gian xứ Huế : hò đối đáp nam nữ, giai thoại hò, truyện trạng Nguyễn Kinh
Tác giả: Triều Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045000694
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tục ngữ thường đàm : Tường giải
Tác giả: Triều Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045900475
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục