Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3594278 giây)
China versus the west : the global power shift of the 21st century
Tác giả: Tselichtchev Ivan,
Thông tin xuất bản: Singapore : Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0470829729
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146841 Định dạng: PDF
Asia's turning point : an introduction to Asia's dynamic economies at the dawn of the new century
Tác giả: Tselichtchev Ivan,
Ký hiệu phân loại: 330.95043
ISBN: 9780470823606
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục