Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4374822 giây)
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty công trình đô thị thành phố Bà Rịa đến năm 2020
Tác giả: Võ Thành Châu,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án ở Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135206 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục