Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.489957 giây)
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 3
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045003688
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 1
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045003664
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 4
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045003695
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 2
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045003664
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Địa chí văn hóa dân gian làng Phong Lệ
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 97860400431
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa làng Phước Thuận
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786046400165
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tết xứ Quảng
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2011
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786049176098
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Địa danh Thành phố Đà Nẵng . Quyển 5
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045373668
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Địa danh thành phố Đà Nẵng . quyển 6
Tác giả: Võ Văn Hòe,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045373675
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
1

Truy cập nhanh danh mục