Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.6099977 giây)
Pháp lệnh xữ lý vi phạm hành chính 2007 và các qui định xử phạt mới nhất trong các lĩnh vực, ngành nghề
Tác giả: Vũ Công Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 342.06597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thẩm định dự án đầu tư
Tác giả: Vũ Công Tuấn,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : lý thuyết và bài tập
Tác giả: Vũ Công Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp : một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Vũ Công Giao ,
Ký hiệu phân loại: 342
ISBN: 9786045753019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Xác định thời gian bảo quản chế phẩm NPV
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118169 Định dạng: PDF
Thiết kế công trình bến cảng
Tác giả: Vũ Minh Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 627.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xây dựng mô hình hệ thống lái trợ lực điện trên ô tô
Tác giả: Vũ Văn Tuấn,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.247
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221191 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng tại Công ty TNHH nệm Vạn Thành
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82222 Định dạng: PDF
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các trường cao đẳng công lập
Tác giả: Vũ Quốc Tuấn,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99772 Định dạng: PDF
Thiết kế, thi công máy CNC phay mạch in
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.902
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221363 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục