Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.1874448 giây)
Giáo trình Tâm lý học quản lý
Tác giả: Vũ Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tâm lý học tôn giáo
Tác giả: Vũ Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 1998
Ký hiệu phân loại: 200.19
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 96452 Định dạng: PDF
Giáo trình tâm lý học quản lý
Tác giả: Vũ Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 9786045434352
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 152308 Định dạng: PDF
Nguyên lý kinh tế học vi mô : giáo trình
Tác giả: Vũ Kim Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Truyện kể địa danh Việt Nam. Tập 3, Địa danh xã hội
Tác giả: Vũ Quang Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045004081
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Marketing công cộng : tài liệu chuyên khảo
Tác giả: Vũ Trí Dũng,
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Văn hóa cư dân biển đảo Việt Nam : thư mục các công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn
Tác giả: Vũ Quang Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049840272
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Định giá thương hiệu
Tác giả: Vũ Trí Dũng,
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bảng tra từ - ngữ kho tàng sử thi Tây Nguyên
Tác giả: Vũ Quang Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2020
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049959042
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn nghệ dân gian làng Trung Lập : xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Tác giả: Vũ Quang Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049176463
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục