Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0199988 giây)
Tuyển tập Bằng. Phần 2
Tác giả: Vũ Bằng
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Thương nhớ mười hai (Ký), Tuyển tập Bằng. Phần 1
Tác giả: Vũ Bằng
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Con người và môi trường sống
Tác giả: Vũ Văn Bằng
Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.7
 
Tối ưu hóa nguồn phát các nhà máy nhiệt điện bằng phương pháp Differential Evolution
Tác giả: Phạm Đoàn Vũ Nguyên
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 621.319
 
Cải thiện ổn định quá độ máy phát điện gió nối lưới
Tác giả: Đinh Vũ Bằng
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312136
 
Ứng dụng học máy vào bài toán nhận diện mã độc bằng phương pháp phân tích tĩnh
Tác giả: Trịnh Văn Quynh
TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 005.8
 
Điều khiển hộ tiêu thụ (DSM) bằng thuật toán PSO
Tác giả: Vũ Hồng Dân
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.31210151
 
Các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phải làm gì để ứng phó với nước biển dâng
Tác giả: Vũ Lê Kiểm Tú
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.73874
 
Phân tích ổn định hệ tường vây trong quá trình thi công hố đào sâu bằng mô hình plaxis 3d
Tác giả: Vũ Tâm Lộc
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624.164
 
Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Geo 5 geotechical sofware suite
Tác giả: 
Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.1510285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục