Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 461 kết quả (0.2656017 giây)
Chapter Sorption Detoxification as an Addition to Conventional Therapy of Acute Radiation Sickness and Iatrogenic Leukop...
Tác giả: Sarnatskaya V V,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: intechopen.85690
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Development of Forest Resources in the European Part of the Russian Federation.
Tác giả: Strakhov V V,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 333.750947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quantum genetics
Tác giả: Shcherbik V V,
Thông tin xuất bản: Enfield NH : Science Publishers , c2007
Ký hiệu phân loại: 572.80151
ISBN: 157808508X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Optical clearing of tissues and blood
Tác giả: Tuchin V V,
Thông tin xuất bản: Bellingham Wash : SPIE Press , 2006
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0819460060
Bộ sưu tập: Tham khảo
Disassembling code : IDA Pro & SoftICE
Tác giả: Pirogov V V,
Thông tin xuất bản: Wayne PA : AList , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 1931769516
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74003 Định dạng: PDF
Operational amplifier speed and accuracy improvement : analog circuit design with structural methodology
Tác giả: Ivanov V V,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 1402077726
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74335 Định dạng: PDF
Modern Medical Toxicology[electronic resource].
Tác giả: Pillay V V,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Jaypee Brothers Pvt Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 9789350907993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97837 Định dạng: PDF
Direct Methods for Solving the Boltzmann Equation and Study of Nonequilibrium Flows [electronic resource]
Tác giả: Aristov V V,
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 9781402003882
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107642 Định dạng: PDF
Nghiệp vụ báo chí lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo nghiệp vụ
Tác giả: Vôrôsilốp V V,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống tấn , 2004
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142307 Định dạng: PDF
Quantum genetics
Tác giả: Shcherbik V V,
Thông tin xuất bản: Enfield NH : Science Publishers , 2007
Ký hiệu phân loại: 572.80151
ISBN: 9781578085088
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152538 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục