Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.8300153 giây)
Optical Networking Best Practices Handbook
Tác giả: Vacca John R,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.3827
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Guide to Wireless Network Security
Tác giả: Vacca John R,
Thông tin xuất bản: : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780387954257
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21267 Định dạng: PDF
Wireless data demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Vacca John R,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26418 Định dạng: PDF
Computer forensics [electronic resource] : computer crime scene investigation
Tác giả: Vacca John R,
Thông tin xuất bản: Hingham Mass : Charles River Media , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30998 Định dạng: PDF
Computer and information security handbook
Tác giả: Vacca John R,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0123743540
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 136188 Định dạng: PDF
Wireless data demystified [electronic resource]
Tác giả: Vacca John R,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0071429190
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137433 Định dạng: PDF
Computer and information security handbook
Tác giả: Vacca John R,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780128038437
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Firewalls : jumpstart for network and systems administrators
Tác giả: Vacca John R,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier Digital , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1555582974
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35782 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục