Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1262 kết quả (0.4062106 giây)
Semiconductor-laser fundamentals : physics of the gain materials
Tác giả: Chow W W,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.366
ISBN: 3540641661
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49626 Định dạng: PDF
Genetic preservation of plant cells in vitro [electronic resource]
Tác giả: Grout B W W,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 1995
Ký hiệu phân loại: 580.724
ISBN: 3642489680
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107698 Định dạng: PDF
Anti-Vivisection and the Profession of Medicine in Britain : A Social History
Tác giả: Bates A W Alan W,
Ký hiệu phân loại: 179.40941
ISBN: 113755696X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117271 Định dạng: PDF
Cell Electrophoresis. Proceedings of the International Meeting Rostock, German Democratic Republic, September 24-28, 198...
Tác giả: Schutt W,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 1985
Ký hiệu phân loại: 574.19283
ISBN: 9783110860559
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
I.5 In the United States: the long way to Kepler
Tác giả: Borucki W,
Thông tin xuất bản: : EDP SCIENCES , 2016
Ký hiệu phân loại: 522.62
ISBN: 9782759818761
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Benedictine Culture 750-1050
Tác giả: Lourdaux W,
Thông tin xuất bản: : Leuven University Press , 1983
Ký hiệu phân loại: 271.1009021
ISBN: 9789061861447
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử
Tác giả: Buchanan W,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Backup & Recovery
Tác giả: Preston W,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0596102461
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17629 Định dạng: CHM
Manual of Structural Kinesiology
Tác giả: ThompsonClem W,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2004
Ký hiệu phân loại: 612.76
ISBN: 0072558911
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Electromagnetic Probes of Fundamental Physics
Tác giả: Marciano W,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific , 2003
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9789812385666
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục