Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3400373 giây)
English for Presentations at International Conferences [electronic resource]
Tác giả: Wallwork Adrian,
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781441965912
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 39311 Định dạng: PDF
Discussions A-Z advanced : a resource book of speaking activities
Tác giả: Wallwork Adrian,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0521559782
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48402 Định dạng: PDF
English for writing research papers
Tác giả: Wallwork Adrian,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 808.066
ISBN: 9781441979216
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 66349 Định dạng: PDF
English for academic correspondence and socializing
Tác giả: Wallwork Adrian,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 9781441994004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 111451 Định dạng: PDF
English for presentations at international conferences
Tác giả: Wallwork Adrian,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2010
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 9781441965905
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 118099 Định dạng: PDF
English for academic research : writing exercises
Tác giả: Wallwork Adrian,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2013
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9781461442974
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 157321 Định dạng: PDF
English for academic research : vocabulary exercises
Tác giả: Wallwork Adrian,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2013
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9781461442677
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153782 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục