Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.2656227 giây)
Micorosft powerpoint X fast & easy
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Premier , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 1592000819
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7744 Định dạng: CHM
PowerPoint advanced presentation techniques
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0764568817
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8295 Định dạng: CHM
Microsoft Windows XP : Simply Visual
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780782143942
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Tune up your PC in a weekend
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Rocklin Calif : Premier Press , c2001
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1931841039
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Windows 8 eLearning kit for dummies [electronic resource]
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons Inc , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9781118228319
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80699 Định dạng: PDF
Microsoft Office 2007 for seniors for dummies
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 9780470497258
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80734 Định dạng: PDF
Office 2013 elearning kit for dummies
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 1118490320
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 93960 Định dạng: EPUB
Word 2013 elearning kit for dummies
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.52
ISBN: 1118491262
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94558 Định dạng: PDF
Excel 2013 elearning kit for dummies
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 1118493044
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94999 Định dạng: PDF
HTML5 [ressource électronique] : step by step
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 9780735656543
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95019 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục