Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.343785 giây)
The Project Management Life Cycle
Tác giả: Westland Jason,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0749445556
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16207 Định dạng: PDF
The project management life cycle [electronic resource] : a complete step-by-step methodology for initiating, planning, ...
Tác giả: Westland Jason,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia : Kogan Page , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45471 Định dạng: PDF
The project management life cycle : a complete step-by-step methodology for initiating, planning, executing & closing a ...
Tác giả: Westland Jason,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia PA : Kogan Page , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 0749445556
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 69980 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục