Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.4500013 giây)
Principles of auditing & other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHillIrwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 007352686X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Principles of auditing and other assurance services
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0072822732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Wiley CPAexcel exam review 2015. Business environments and concepts. Study guide
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken : New Jersey John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9781118917633
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106805 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review 2015. Regulation. Study guide
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9781118917657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106806 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review 2015. Study guide. Auditing and attestation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 9781118917664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106807 Định dạng: PDF
Principles of auditing and other assurance services
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHillIrwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0073010847
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Principles of auditing & other assurance services
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHillIrwin , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0078025613 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 113849 Định dạng: ISO
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Regulation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1119047862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106808 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Financial accounting and reporting
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1119051746
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106809 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Auditing and attestation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 111905172X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106811 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục