Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4218848 giây)
A cognitive neuropsychological approach to assessment and intervention in aphasia : a clinician's guide
Tác giả: Whitworth Anne,
Thông tin xuất bản: Hove England New York : Psychology Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 1841693456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105152 Định dạng: PDF
A cognitive neuropsychological approach to assessment and intervention in aphasia : a clinician's guide
Tác giả: Whitworth Anne,
Thông tin xuất bản: Hove : Psychology Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.8552
ISBN: 9781848720978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138302 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục