Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 64 kết quả (0.4061897 giây)
Designing audio effect plug-ins in C++ with digital audio signal processing theory
Tác giả: Pirkle William C,
Thông tin xuất bản: Burlington MA Abingdon Oxon : Focal Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 006.45
ISBN: 9780240825151
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103961 Định dạng: PDF
An invitation to C*-algebras
Tác giả: Arveson William,
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 1976
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122206 Định dạng: PDF
Representing black music culture : then, now, and when again?
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Scarecrow Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 780.92
ISBN: 0810877864
ID: 97249 Định dạng: PDF
Hardware design verification : simulation and formal method-based approaches
Tác giả: Lam William K C,
Ký hiệu phân loại: 621.392
ISBN: 0131433474
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9284 Định dạng: CHM
VoIP Service Quality
Tác giả: Hardy William C,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Companies , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0071410767
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
VoIP Service Quality : Measuring and Evaluating Packet-Switched Voice
Tác giả: Hardy William C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0071429158
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15797 Định dạng: PDF
The Decison-Making Style Inventory : Participant's Workbook
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2007
Ký hiệu phân loại: 153.83
ISBN: 9780787988418
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Artistry of the Homeric Simile
Tác giả: Scott William C,
Ký hiệu phân loại: 883.01
ISBN: 9781584657972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kleist's aristocratic heritage and Das Kätchen von Heilbronn
Tác giả: Reeve William C,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0773508694 :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Refactoring workbook
Tác giả: Wake William C,
Thông tin xuất bản: Boston : AddisonWesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 0199241805
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37816 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục