Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3799904 giây)
Machine Learning and Biometrics
Tác giả: Jucheng Yang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789235906
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
State of the art in Biometrics
Tác giả: Yang Jucheng,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533074894
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Recent Application in Biometrics
Tác giả: Yang Jucheng,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533074887
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biometrics
Tác giả: Yang Jucheng,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535155416
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Trends and Developments in Biometrics
Tác giả: Yang Jucheng,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 613.04244
ISBN: 9789535157168
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục