Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2968389 giây)
Computer arithmetic : algorithms and hardware designs
Tác giả: Parhami Behrooz,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0195328485
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Introduction to Parallel Processing elektronisk ressurs : Algorithms and Architectures
Tác giả: Parhami Behrooz,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Kluwer Academic Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9780306469640
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29247 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục