Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.741655 giây)
Arduino : a quick-start guide
Tác giả: Schmidt Maik,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 1941222242 (papergack : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Enterprise integration with Ruby : a pragmatic guide
Tác giả: Schmidt Maik,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0976694069
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39521 Định dạng: PDF
Arduino : a quick-start guide
Tác giả: Schmidt Maik,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1934356662
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74094 Định dạng: PDF
Enterprise recipes with Ruby and Rails
Tác giả: Schmidt Maik,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1934356239
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137482 Định dạng: PDF
Raspberry Pi : a quick-start guide
Tác giả: Schmidt Maik,
Thông tin xuất bản: Dallas TX : The Pragmatic Bookshelf , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1937785041
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156696 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục