Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0312429 giây)
Real-world modo : in the trenches with modo
Tác giả: Wes McDermott
Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Final cut express HD 3.5 editing workshop
Tác giả: Tom Wolsky
Burlington MA: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Digital sculpting with Mudbox : essential tools and techniques for artists
Tác giả: Mike De la Flor
Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
The Photoshop darkroom 2 : creative digital transformations
Tác giả: Harold Davis
Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Hybrid animation : integrating 2D and 3D assets
Tác giả: Tina O'Hailey
Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Focus on Apple Aperture [electronic resource]
Tác giả: Corey Hilz
Waltham Mass: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
How to cheat in Photoshop Elements 8 [electronic resource] : discover the magic of Adobe's best kept secret
Tác giả: David Asch
Oxford UK Burlington Mass: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop 3D for animators
Tác giả: Rafiq Elmansy
Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Rotoscoping : techniques and tools for the aspiring artist [electronic resource]
Tác giả: Benjamin Bratt
Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Apple Aperture 3 [electronic resource]
Tác giả: Ken McMahon
Kidlington Oxford UK Burlington Mass: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục