Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.0468773 giây)
Introducing ZBrush 4
Tác giả: Eric Keller
Indianapolis Indiana: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop CS4 for dummies
Tác giả: Peter J Bauer
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Introducing Maya 2011 [electronic resource]
Tác giả: Dariush Derakhshani
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop CS4 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Peter J Bauer
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Fireworks MX bible
Tác giả: Joseph Lowery
New York: Wiley Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop CS3 for dummies
Tác giả: Peter J Bauer
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop CS5 : top 100 simplified tips & tricks
Tác giả: Lynette Kent
Indianapolis IN: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Adobe Creative Suite 5 bible [electronic resource]
Tác giả: Ted Padova
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop CS timesaving techniques for dummies [electronic resource]
Tác giả: Phyllis Davis
New York NY: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Stop staring : facial modeling and animation done right
Tác giả: Jason Osipa
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục