Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 236 kết quả (0.015626 giây)
Video and image processing in multimedia systems
Tác giả: Borivoje Furht
Boston: Kluwer Academic Publishers, 1995
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Fireworks MX bible
Tác giả: Joseph Lowery
New York: Wiley Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Smashing Photoshop CS5 [electronic resource] : 100 professional techniques
Tác giả: Sue Jenkins
Chichester UK: John Wiley Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Computer graphics, C version
Tác giả: Donald Hearn
Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
OpenGL programming guide : the official guide to learning OpenGL, versions 3.0 and 3.1
Tác giả: Dave Shreiner
Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
The Photoshop darkroom 2 : creative digital transformations
Tác giả: Harold Davis
Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Advanced methods in computer graphics : with examples in OpenGL
Tác giả: Ramakrishnan Mukundan
New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Cinema 4D : the artist's project sourcebook [electronic resource]
Tác giả: Kent McQuilkin
Waltham MA: Focal PressElsevier, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop CS3 for dummies
Tác giả: Peter J Bauer
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
SVG essentials
Tác giả: J. David Eisenberg
Sebastopol CA: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 

Truy cập nhanh danh mục