Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.0299929 giây)
Tạo các hiệu ứng tự nhiên trong 3ds max
Tác giả: Lưu Triều Nguyên
Hà Nội: Lao độngXã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.696
 
Introduction to data acquisition with LabView
Tác giả: Robert H King
Dubuque IA: McGrawHill Companies, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.6
 
Flash MX
Tác giả: Ethan Watrall
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.696
 
Photoshop Elements Solutions 2 Solutions : The art of digital photography
Tác giả: Mikkel Aaland
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.68
 
The hidden power of Photoshop CS : advanced techniques for smarter, faster image processing
Tác giả: Richard Lynch
San Francisco: Sybex, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.686
 
Combining images with Photoshop Elements : selecting, layering, masking, and compositing
Tác giả: Ted LoCascio
Indianapolis Ind: Wiley Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.686
 
The hidden power of Photoshop Elements 3
Tác giả: Richard Lynch
San Francisco Calif: SYBEX, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.686
 
The game animator's guide to Maya
Tác giả: Michael McKinley
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.696
 
3-D human modeling and animation
Tác giả: Peter Ratner
Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.696
 
Maya : secrets of the pros
Tác giả: John L Kundert-Gibbs
San Francisco Calif London: SYBEX, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.696
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục